“Kvalita pana makléře je dle mého názoru na nadstandartní úrovni.”